RPF Hydraulic mot ny montagehall

18 december, 2012

Vi har nu startat bygget av vår nya montagehall.

Med helt anpassade 190m2 kommer vi att ytterligare förbättra vår arbetsmiljö och skapat förutsättningar att klara framtida behov.