RPF Hjälper Gruvöns Bruk

Publicerat: 2015-04-13

RPF hjälper Gruvöns Bruk i deras revisionsstopp med renovering av två stycken Hydrokraft PVGS 500. Vi har ombesörjt demontering i fabrik och transport till vår verkstad.

Hela projektet från demontering, besiktning, renovering och återmontering i fabrik beräknas ta 6 kalenderdagar.

Samtidig demontering av 2st Hydrokraft PVGS 500

Samtidig demontering av 2st Hydrokraft PVGS 500