Ny monteringshall

Publicerat: 2013-06-17

130530-rpf-019
För att ytterligare öka vår kapacitet har vi nu utökat vår verkstadsyta med ytterligare 120 kvadratmeter montagehall. Lokalen är helt anpassad till vår verksamhet med heltäckande lyftsystem och övrig utrustning som är nödvändig för en effektiv arbetsplats med god arbetsmiljö. Montagehallen är invigd och i full drift vilket gör att vi redan nu är väl rustade för en ökad efterfrågan.

Vi har även investerat i en modern torrfilterbox för att öka kvaliteten på den ytbehandling som vi utför på alla reparerade enheter vare sig det är den svarta färgen som är vår standard eller en kulör som är specificerad av kund.