provning_banner

Provning

Med en tillgänglig proveffekt på 350kW kan vi utföra funktionsprovning och fullflödestester av Era enheter.

Efter genomförda reparationer går alla hydrauliska pumpar och hydrauliska motorer till provningen, även utbytesenheter. Med 350kW i proveffekt kan vi genomföra kontroll av fullflödes prestandan vilket garantera att reservdelar och genomförda reparationer håller högsta kvalitet.
Vid provningen kan de hydrauliska pumparna styras med upp till fem stycken, separat reglerbara hydrauliska styrtryck och/eller elektriskt med möjlighet till återkopplade loopar, simulerad processreglering mm. Samplingsfunktionen i vårt mätsystem gör att vi även kan analysera signalsvar och reglerstabilitet.
Det dokumenterade provresultatet levereras med pumpen för att underlätta Er driftsättning.