Hydraulservice förebygger driftstopp och dyr reparation 

Varför är det så viktigt med regelbunden hydraulservice? 

Hydraulsystem används i en mängd olika typer av maskiner och utrustning inom exempelvis industri, anläggningsmaskiner och fordon. De utgör en kritisk komponent för maskinernas funktion och prestanda. Regelbunden hydraulservice är därför helt nödvändigt för att upprätthålla driftsäkerheten och undvika kostsamma reparationer.  

Hydraulvätskan och komponenterna i ett hydraulsystem utsätts ständigt för slitage från höga tryck, vibrationer och föroreningar. Utan regelbunden service och byte av slitagedelar ökar risken markant för haveri som kan orsaka driftstopp och produktionsbortfall.  

Så varför skall man utföra regelbunden hydraulservice? 

  • Förebyggande av driftstopp: Genom att kontinuerligt underhålla hydraulsystem kan ni förebygga oväntade driftstopp som kan vara kostsamma och störa verksamheten. Tidig identifiering av slitage eller skador på komponenter gör att de kan åtgärdas innan de leder till större problem. 
  • Längre livslängd för utrustningen: Regelbunden service bidrar till att förlänga era hydrauliska system och utrustningers livslängd. Genom att byta ut slitna delar och se till att systemet är rent och välsmort, minskar ni risken för dyra reparationer eller behovet av att ersätta utrustningen i förtid. 
  • Optimerad prestanda: Ett väl underhållet hydraulsystem arbetar mer effektivt. Det innebär inte bara att ni kan uppnå bättre resultat, utan även att energiförbrukningen kan minskas, vilket leder till lägre driftskostnader. 
  • Säkerhetsförbättringar: Hydraulsystem som inte underhålls regelbundet kan utgöra en säkerhetsrisk. Läckage av hydraulolja kan exempelvis leda till halkolyckor eller brandrisk. Genom att säkerställa att ert system är i toppskick minskar ni dessa risker. 

 Utöver själva reparationskostnaden för komponenter adderas även kostnader för stillestånd, minskad produktivitet och eventuellt följdskador på annan utrustning. Genom förebyggande underhåll minimeras dessa risker och den initiala servicekostnaden blir en bråkdel jämfört med en omfattande reparation. 

Hur ofta ska man utföra hydraulservice? 

Serviceintervallen för hydraulsystem varierar beroende på typ av utrustning, driftförhållanden och tillverkarens rekommendationer. Generellt bör dock hydraulvätskan bytas årligen och alla filter och slitagedelar som packningar och tätningar kontrolleras vid dessa tillfällen. 

För maskiner i kontinuerlig drift eller i tuffa miljöer kan tätare servicar som kvartals- eller månadsvis krävas. Det är viktigt att noga följa tillverkarens anvisningar för respektive utrustning. 

Om möjligt bör även nivåer, flöden och tryck i hydraulsystemet övervakas så eventuella avvikelser kan åtgärdas innan allvarliga fel uppstår. 

Kontakta oss för er hydraulservice! 

Tänk på att hydraulservice ska utföras av utbildad personal för bästa resultat. Kontakta oss på RPF Hydraulic så hjälper vi er att lägga upp ett serviceschema anpassat för era specifika förutsättningar och behov. Ett regelbundet underhåll av era hydraulsystem säkerställer driftsäkerhet och en lång livslängd på er utrustning. 

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av cookies. 

Rulla till toppen