Om RPF Hydraulic

Vår affärsidé är att erbjuda slutanvändare och verkstäder som riktar sig till slutanvändare, bästa möjliga lösning för att hålla hydrauliska pumpar och hydrauliska motorer i drift..

RPF Hydraulic AB grundades 1992 av Reine Fahlstedt som en märkesoberoende service verkstad vilket gör att vi har samlat på oss en bred erfarenhet av de flesta på marknaden förekommande fabrikat. Under åren har ett stort fokus lagts på vår provbänk för att få den anpassad och dimensionerad för de krav som ställts. Detta gör att vi i dagsläget har möjlighet att testa pumpar upp till 350kW och alla på marknaden förekommande kontroller.

Den 1:a mars 2011 förvärvades RPF Hydraulic av Edman & Sjöberg gruppen vilka har varit en stor kund under många år. I och med detta förvärv ingår RPF Hydraulic numera i Ahlmarkskoncernen

I slutet av 2011 flyttar vi in i nya anpassade lokaler om 600m2. Redan i januari 2013 utökades denna lokal med ytterligare 120m2 för att klara den ökade efterfrågan.

För närvarande är vi 8 heltidsanställda.